Szklarnie - Naslonecznienie

Nasłonecznienie niewentylowanych szklarni latem powoduje znaczny wzrost temperatury wewnętrznej. Zjawisko to nosi nazwę efektu szklarniowego. Znaczna część energii promienistej jest pochłaniana przez podłoże, rośliny, urządzenia wewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne, powodując ich ogrzanie. Ta energia cieplna jest częściowo znowu oddawana do otoczenia. Zamiana słonecznej energii promienistej na ciepło w podłożu i w roślinach ma miejsce również w otwartych przestrzeniach. Wzrost temperatury w szklarniach, a tym samym efekt szklarniowy wywołany jest dwoma przyczynami. Po pierwsze przegrody zewnętrzne szklarni zmniejszają w znacznym stopniu ruch powietrza wewnętrznego w stosunku do ruchu powietrza na zewnątrz. Konwekcja, czyli odprowadzanie ciepła do otoczenia od powietrza i roślin w wyniku ruchu powietrza, ulega znacznemu zahamowaniu w zamkniętym pomieszczeniu szklarni. Temperatura wzrasta więc ponad temperaturę otoczenia, jeżeli do szklarni nie napływa dostateczna ilość powietrza. Promieniowanie w tym obszarze nie jest przez szkło przepuszczalne, czyli energia promienista emitowana przez podłoże, rośliny oraz urządzenia wewnętrzne szklarni pozostaje w jej wnętrzu. Szklarnia działa zatem jako pułapka promieni.

zamykanie naczynek przemyśl